Nejčastěji používaným druhem obvodové ochrany je detekce založená na použití infračervených závor. Infrazávora je složena ze dvou částí - vysílače a přijímače. Mezi přijímačem a vysílačem prochází dva nebo více infračervených paprsků. V případě přerušení těchto paprsků dochází na straně přijímače k vyhodnocení tohoto stavu a následnému vyhlášení poplachového signálu.

Infrazávory se používají všude tam, kde není možné hlídat prostor jiným způsobem nebo tam, kde to není žádoucí. Jejich použití je např. u plotu zahrady, kdy se rozmísťují čidla po obvodu zahrady. V takovém případě je možný pohyb vně plotu i uvnitř zahrady (pokud je to žádoucí). Infrazávora je složena ze dvou dílů, kdy každý díl obsahuje vysílač i přijímač IR světla. Oba díly se umísťují proti sobě, jejich dosah může být až několik set metrů. Poplach nastává v okamžiku, kdy osoba - narušitel přetne světelný paprsek mezi oběma čidly. Paprsek je v neviditelném spektru světla a je pro běžné lidské oko neviditelný.

Infrazávory se používají pro hlídání zejména venkovních a rozsáhlejších prostor. Pomocí neviditelných paprsků vytvářejí detekční stěnu. Při překročení této detekční stěny dojde k vyhlášení poplachu. Vhodné pro hlídání parkovišť, zahrad, bazénů. Dodáváno v páru, vysílací i přijímací jednotka.

Infrazávora se instaluje na pevné předměty, u kterých nemůže dojít k pohybu a vibracím. Paprsek infrazávory by měl procházet prostorem, který chceme hlídat.


ABT-60

2 paprsková infračervená závora určená pro venkovní nebo vnitřní instalaci. Infračervený paprsek je vysílán pulzně, což zvyšuje odolnost proti povětrnost- ním podmínkám a narušení. Pro směřování paprsku jsou použity kvalitní asférické čočky, které minimalizují útlum IR paprsků a tvarují je do požadovaného svazku, který je zachován i na velké vzdálenosti. Poplach je vyvolán pouze tehdy, dojde-li k přerušení obou paprsků najednou.

* Infrazávora má dosah 60m venku a 180m uvnitř, je jištěná tamperem s odolností do venkovního prostřední IP54.
* Pro směřování paprsku jsou použity kvalitní asférické čočky, které minimalizují útlum IR paprsků a tvarují je do požadovaného svazku, který je zachován i na velké vzdálenosti.
* Poplach je vyvolán pouze tehdy, dojde-li k přerušení obou paprsků najednou.
* Typ detektoru: infračervená závora
* Počet paprsků: dva
* Typ paprsku: infračervený, pulzní
* Nastavení závory: pomocí optického směrového průhledu měřicí body - pomocí voltmetru
* Napájení:Vdc 12 - 24 V; Vic 11 - 18 V
* Proudový odběr přijímač/vysílač: max. 55 / 55 mA
* Poplachový výstup: Vdc/ic = 30 V / 500 mA
* Detekční rychlost: 50 - 700 msec.
* Optická indikace poplachu: červená LED dioda
* Barva krytu: černá
* nastavení úhlu : +/-5° svislé, +/-90° vodorovně
* Infrazávora je složena ze dvou částí - vysílače a přijímače
* Váha jednotlivých části 300g

Zpět na aktuality

Nevíte si rady ?
Raději by jste zadali objednávku telefonicky?
+420 605 160 627

Technická podpora
Technická podpora
+420 605 160 627
+420 556 801 430
info@propojto.cz